Nidec Servo

สำหรับ มอเตอร์ Nidec  เป็น  Servo Motor ที่ หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จัก  สักเท่าไร    Nidec เอง  เป็น กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่  ที่ต้องการมีมอเตอร์เพื่่อใช้งานในการสร้างเครื่องจักรของตัวเอง จึงได้ ผลิต Servo Motor ขึ้นใช้งาน   และด้วย พื้นฐาน ของ Nidec เองซึ่งสร้าง Motor พัดลม และ Motor อื่นๆอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะ ผลิต Servo Motor ออกมาจำหน่าย  เพิ่ม Line ให้กับ สินค้าของ Nidec

 

Nidec Servo Motor  

Servo ที่ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป

 Power Servo Motor
WITH OUT BREAK
Servo Motor
WITH BREAK
Servo
DRIVE
Nm. FRAME SIZE
100W. MY101N2 MY101A2 DA2Z123 0.32 40
200W. MZ201N2 MZ201A2 DA21223 0.64 60
400W. MZ401N2 MZ401A2 DA22423 1.27 60
750W. MZ751N2 MZ751A2 DA23823 2.39 80
1KW. MH102N2 MH102A2 DA24A23 4.77 130
1.5KW. MH152N2 MH152A2 DA26B23 7.16 130
2KW. MM202N2 MM202A2 DA28C23 9.55 130

 

 

 

                ปัจจุบัน Nidec Servo Motor ได้ถูก Stock ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ด้วย ความละเอียดสูงสุดของ Encorder ขนาด 17 bits  หรือ 131,072 pps ด้วยความละเอียดระดับนี้   จะเทียบเท่า Panasonics A4 เมื่อหลายปีก่อน   อย่างไรก็ตาม  เราสามารถตั้งค่าความละเอียดใช้งานได้  โดยปกติ เรามักจะใช้ความละเอียดของ Servo ที่ 10,000 Pulse ต่อรอบ (1ใน 10 ของความสามารถที่ Servo ปัจจุบันทำได้เป็นขั้นต่ำ) เพื่อความสะดวกในการ เขียนโปรแกรม  หรือถ้าหาก กำหนดไว้ที่ Max. Resoluion  131,072 pps  ก็เป็นการยากที่จะหา แหล่งจ่าย Pulse ที่สามารถจ่ายความถี่สูง มากพอที่จะทำให้ Nidec Servo  Motor หมุนได้ด้วยความเร็วสูงสุด 3,000 rpm

              และนั้นคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารกับท่าน หากท่านยังวางแผนที่จะใช้ ความละเอียดของ Encorder ที่10,000 Pulse/Rotation แล้วนั้น ท่านสามารถเลือกใช้งาน Nidec Servo Motor ได้   ซึ่งท่านเองจะสามารถใช้งาน Servo ได้อย่างคุ้มราคามากกว่า

                อกจากนี้ ภายใน Driver ของ Nidec Servo Motor ยังสามารถ บันทึกตำแหน่ง ในการเคลื่อนที่ได้ สูงุสด ถึง 16 ตำแหน่ง (รวมตำแหน่ง Home)   ทั้งนี้ ท่านสามารถ เลือกใช้งานตำแหน่ง  ด้วย วิธีการสั่งงานแบบ Binary 4 Bits  ผ่าน ช่อง I/O  50 Pins  แล้ว สั่ง  Start    ความพิเศษ ของ Motor ตัวนี้ยังไม่หมดเท่านั้น เพราะ ท่านสามารถ กำหนดภายใน Drive ได้ว่า  เมื่อไปถึงตำแหน่งนั้นๆ แล้ว จะให้เคลื่อนที่ ต่อไปใน ตำแหน่งใด ด้วยการกด Start เพียงครั้งเดียว 

 

 

Servo Motor ดี ราคาประหยัด

 
Visitors: 4,270